ไม่ได้สะอาดอะไรมากมาย
แต่ทนอยู่ห้องที่เหยียบไปเจอแต่ฝุ่นกับมดไม่ได้จริงๆ